Activiteiten

Titel:
Seminar 'The future of nuclear (dis)armament'
Wanneer:
17/11/2015

Omschrijving

Nucleaire ontwapening staat recent hoog op de agenda van verschillende beleidsniveaus. Op internationaal niveau liep van 27 april tot 22 mei 2015 bij de VN in New York de Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). Op die conferentie werd weinig vooruitgang geboekt in het kader van nucleaire ontwapening. Op internationaal niveau was er de voorbije maanden wel een positievere noot met het principeakkoord over een nucleaire deal met Iran.

Op het Belgische niveau kwam nucleaire ontwapening recent op de politieke agenda in verband met de positie van België bij de NPT Review Conference en in de marge van de discussie over het al dan niet vervangen van de F-16 gevechtsvliegtuigen. Daarnaast werd in het Vlaams Parlement op 22 april 2015 een resolutie gestemd over ‘het bannen van massavernietigingswapens’ waarin over grenzen van meerderheid en oppositie heen werd gepleit voor een kernwapenvrije wereld en voor het weghalen van kernwapens uit Vlaanderen. 

Naar aanleiding van de publicatie van de Nederlandse en Franse vertaling van de samenvatting van het SIPRI Yearbook 2015, organiseren het Vlaams Vredesinstituut en GRIP (Groupe de Recherche et d’ Information sur la Paix et la Sécurité) – in samenwerking met SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) – een seminar over nucleaire ontwapening. In zijn jaarboek maakt SIPRI immers jaarlijks een stand van zaken op inzake nucleaire ontwapening. 

Op het seminar willen het Vredesinstituut en GRIP, in samenwerking met SIPRI, een stand van zaken opmaken inzake wereldwijde nucleaire ontwapening. Daarnaast zal de situatie en rol van België in die brede context tegen het licht worden gehouden: welke rol spelen de kernwapens die in Kleine Brogel zijn gestationeerd; wat kan de federale en/of regionale overheid doen in het kader van nucleaire ontwapening; hoe kan gevolg worden gegeven aan de resolutie van het Vlaams Parlement; etc.

 

Het seminar vindt plaats in het Vlaams Parlement, De Loketten - ingang via IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel.

Deelname is gratis, maar inschrijven via onderstaande link noodzakelijk.

De werktalen van het seminar zijn Nederlands, Engels en Frans (vertaling beschikbaar)

 

Programma

 

9.30u – 10u00: Ontvangst met koffie

 

10u00 –10u15: Opening door Sigurd Schelstraete, Deputy Director Disarmament and Non-Proliferation - Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

 

 

10u15 – 11u15: Panel: de internationale stand van zaken

  • Tariq Rauf, Director of the Disarmament, Arms and Non-Proliferation Programme of SIPRI
  • Jean-Marie Collin, associated researcher GRIP, Director of the French section of Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament international network
  • Dr Jamie Shea, Deputy Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges (NATO) 

Chair: Tomas Baum, directeur Vlaams Vredesinstituut

 

11u15 – 12u15: Panel: de rol van België en zijn regio’s

  • Prof. Tom Sauer,  hoogleraar Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen
  • Wouter Vanbesien, Vlaams Volksvertegenwoordiger (Groen) 
  • Prof. Alexander Mattelaer, Assistant Director en Acting Academic Director of the Institute for European Studies (VUB)

Chair: Federico Santopinto, Chef onderzoek van GRIP

 

12u15 – 12u30: Conclusies door Dan Smith, directeur van SIPRI 

12u30 – 14u00: Walking lunch