Activiteiten

Titel:
Seminar met presentatie onderzoek ‘Firearms and Violent Deaths in Europe’
Wanneer:
25/06/2015

Omschrijving

Het Vlaams Vredesinstituut organiseert een lunch seminar in het Vlaams Parlement naar aanleiding van de publicatie van het rapport ‘Firearms and Violent Deaths in Europe’.

 

Programma

 

12.00u: ontvangst en sandwich lunch

 

12.20u: welkom en inleiding door Tomas Baum, directeur van het Vlaams Vredesinstituut

 

12.30h: presentatie van ‘Firearms and Violent Deaths in Europe’ door Nils Duquet en Maarten Van Alstein, onderzoekers bij het Vlaams Vredesinstituut

 

12.50h: Reactiepanel met: 

- Fabio Marini, Head of Firearms Task Force bij DG HOME, Europese Commissie

- Piet De Bruyn, Vlaams Volksvertegenwoordiger

- Prof Keith Krause, Programme Director van Small Arms Survey

 

Achtergrond

 

De voorbije jaren is de beleidsaandacht voor het voorkomen van vuurwapengeweld in Europa sterk toegenomen. Alvorens tot effectieve beleidsmaatregelen te komen, dienen echter een aantal belangrijke vragen beantwoord. Hoeveel vuurwapens circuleren in Europa? Is er een verband tussen het vuurwapenbezit in Europese landen en het aantal gewelddadige overlijdens (moorden en zelfmoorden)? En wat is de impact van wapenwetgeving? De Europese Commissie liet eerder al weten dat “ het gebrek aan betrouwbare statistieken en informatie over vuurwapens in de EU een struikelblok vormt voor effectief beleid en concrete maatregelen”. Bovendien is wetenschappelijk onderzoek naar vuurwapenbezit, -wetgeving en vuurwapengerelateerd geweld in de eigen Europese context zeldzaam.

In het rapport ‘Firearms and Violent Deaths in Europe’ leveren onderzoekers Nils Duquet and Maarten Van Alstein een belangrijke bijdrage om deze lacune op te vullen. Ze begeven zich op wetenschappelijk grotendeels onontgonnen terrein met een verkennend analyse naar de verbanden tussen vuurwapenbezit, wapenwetgeving en gewelddadige overlijdens in Europa.

De auteurs brengen vooreerst de schaarse en verspreide beschikbare informatie over vuurwapenbezit en vuurwapendoden (moorden en zelfmoorden) in Europa samen. Ten tweede gaan ze in een nieuwe analyse na of vuurwapenbezit en gewelddadige overlijdens in Europa gecorreleerd zijn. Op basis van de resultaten daarvan, gaan ze tot slot dieper in op de invloed van wetgeving op vuurwapenbezit en vuurwapendoden aan de hand van recente case studies.

 

Contacteer vredesinstituut(at)vlaamsparlement.be om het seminar bij te wonen.