Activiteiten

Titel:
Seminar 'What role for science in peacebuilding?'
Wanneer:
16/10/2014

Omschrijving

Het Vlaams Vredesinstituut organiseert op 16 oktober 2014 een seminar over de rol van wetenschap in vredesopbouw. Dit seminar vindt plaats in het kader van een traject van het Vredesinstituut ter ondersteuning van een initiatief van de Vlaamse Regering om een Trauma en Transformatie Netwerk op te richten. Met een dergelijk netwerk wil Vlaanderen bijdragen aan vredesopbouw in (post-)conflict gebieden op het vlak van medische hulpverlening, psychosociale hulp en opbouw van politieke structuren. Daartoe wordt de wetenschappelijke Vlaamse expertise terzake gemobiliseerd.

Op het seminar brengt het Vredesinstituut een beperkt aantal stakeholders en experten samen om zich te buigen over de uitdagingen, mogelijkheden en verschillende operationele invullingen van het netwerk.

Enkel op uitnodiging