Activiteiten

Titel:
Strengthening ATT implementation by better understanding diversion risks
Wanneer:
23/08/2018

Omschrijving

Op 23 augustus organiseert het Vlaams Vredesinstituut samen met de FOD Buitenlandse Zaken van België en Conflict Armament Research het seminarie “Strengthening ATT implementation by better understanding of diversion risks”. Dit seminarie vindt plaats in de marge van de vierde verdragspartijenconferentie van het Wereldwapenhandelsverdrag in Tokio.  Onderzoekers Diederik Cops en Nils Duquet zullen tijdens dit seminarie de belangrijkste resultaten van twee recente studies van het Vredesinstituut toelichten. Diederik Cops zal dieper ingaan op de verschillende manieren waarop EU-lidstaten trachten het eindgebruik van hun wapenexport te controleren. Nils Duquet zal een overzicht geven van de belangrijkste kenmerken van de illegale wapentrafiek in Europa.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over dit seminarie.

https://www.thearmstradetreaty.org/index.php/en/3rd-conference-of-states-parties...