Alle publicaties van wapenhandel & -productie

 • Advies bij de beleidsbrief 2006-'07 van de minister bevoegd voor buitenlandse wapenhandel download (pdf)
 • Advies bij de beleidsbrief 2007-'08 van de minister bevoegd voor buitenlandse wapenhandel download (pdf)
 • Advies bij de beleidsbrief 2008-'09 van de minister bevoegd voor buitenlandse wapenhandel download (pdf)
 • Advies bij het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2009 download (pdf)
 • Advies bij het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2010 download (pdf)
 • Advies bij het ontwerp van decreet betreffende wapenhandel download (pdf)
 • Advies bij het Samenwerkingsakkoord Verdrag Chemische Wapens download (pdf)
 • Advies bij het Samenwerkingsakkoord wapenhandel download (pdf)
 • Advies bij het voorontwerp voor een Vlaams wapenhandeldecreet download (pdf)
 • Advies bij het voorstel van decreet inzake wapenhandel van Bart Caron, Filip Watteeuw en Mieke Vogels download (pdf)
 • Advies bij het voorstel van decreet van de heren Eloi Glorieux, Jos Stassen en Rudi Daems download (pdf)
 • Advies bij het voorstel van decreet van de heren Jan Roegiers en Kurt De Loor download (pdf)
 • Advies bij het voorstel van decreet van de heren Roland Van Goethem, Jan Penris en Karim Van Overmeire download (pdf)
 • Advies bij het voorstel van resolutie met het oog op de herziening van het Belgische buitenlandbeleid ten aanzien van het Koninkrijk Saoedi-Arabië download (pdf)
 • Advies bij het voorstel van richtlijn betreffende de liberalisering van de Europese defensiemarkt download (pdf)
 • Advies bij wetsontwerp 2709/1 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens download (pdf)
 • Advies inzake het beperken van de veiligheidsrisico’s verbonden aan de schietsport in Vlaanderen download (pdf)
 • Advies over bestaande goede praktijken inzake de regelgeving en het vergunningsbeleid voor handel in militair materieel vanuit EU-lidstaten download (pdf)
 • Advies over controle op tussenhandel in wapens en dual-use producten download (pdf)
 • Advies over de actualisering van de IWT-richtlijn en over het Vlaamse beleid ten aanzien van steun aan dual use en militaire O&O download (pdf)
 • Advies over de beslissing tot aankoop van een nieuw gevechtsvliegtuig voor de luchtcomponent van de Belgische Defensie download (pdf)
 • Advies over de bestrijding van illegale vuurwapens in België download (pdf)
 • Advies over de doorvoer van strategische goederen download (pdf)
 • Advies over de markering van munitie download (pdf)
 • Advies over de optimalisering van de Vlaamse dual use exportcontrole in het licht van de preventie van nucleaire proliferatie download (pdf)
 • Advies over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2011 download (pdf)
 • Advies over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2012 download (pdf)
 • Advies over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2014 download (pdf)
 • Advies over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2015 download (pdf)
 • Advies over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2016 download (pdf)
 • Advies over het wereldwijd verdrag voor handel in conventionele wapens (Arms Trade Treaty) download (pdf)
 • Advies over tijdelijke handelsbeperkende maatregelen voor de export van militair materieel, civiele vuurwapens, munitie en ordehandhavingsmateriaal download (pdf)
 • Advies Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2017 download (pdf)
 • Ambitietekst - Vlaanderen en Vrede 2014-2019 download (pdf)
 • Amerikaanse tactische kernwapens in Kleine Brogel in het licht van internationale ontwikkelingen download (pdf)
 • Belgische wapenhandel - Een politiek, economisch en ethisch hangijzer lees verder...
 • Business as usual? download (pdf)
 • De Belgische illegale vuurwapenmarkt in beeld download (pdf)
 • De Europese defensiemarkt: een kwestie van efficiëntie en verantwoordelijkheid download (pdf)
 • De registratie en traceerbaarheid van ingevoerde vuurwapens download (pdf)
 • De Vlaamse vergunningspraktijk voor wapenexport. Elementen voor een uitgewerkt wapenexportbeleid download (pdf)
 • Doorvoer van strategische goederen download (pdf)
 • Economische impact van militaire O&O download (pdf)
 • Een Europese agenda voor veiligheidstechnologie: van innovatiebeleid tot exportcontroles download (pdf)
 • Een schot in de roos? Uitdagingen inzake de regulering van de schietsport in Vlaanderen download (pdf)
 • Een vergelijkende studie van het wapenexportcontrolebeleid: Vlaanderen en zijn buren download (pdf)
 • Firearms and violent deaths in Europe download (pdf)
 • Gewapend om te doden download (pdf)
 • Gun Control in Belgium download (pdf)
 • Guns for sale: the Belgian illicit gun market in a European perspective download (pdf)
 • Het Belgisch controlestelsel voor tussenhandel in militaire en dual-use goederen download (pdf)
 • Het gemeenschappelijk standpunt over wapenuitvoer in het licht van een ontluikende defensiemarkt download (pdf)
 • Het Vlaams wapenexportbeleid: een analyse van de juridische context download (pdf)
 • Jagen met vuurwapens in Vlaanderen: draagvlak, regelgeving, feiten & cijfers download (pdf)
 • Juridisch kader voor de controle op handel in dual-use producten in Vlaanderen download (pdf)
 • Memorandum voor de Vlaamse en Europese verkiezingen 2009 download (pdf)
 • Nauwere samenwerking om exportcontrole te verbeteren download (pdf)
 • Overheidssteun aan militaire projecten in Vlaanderen download (pdf)
 • Overheidssteun voor dual use en militaire O&O. Uitdagingen en implicaties voor het Vlaams beleid download (pdf)
 • Policy brief 'Versterking van de wapenuitvoercontroles door betere informatie-uitwisseling' download (pdf)
 • Principes van goed bestuur inzake wapenhandel: het vooropstellen van administratieve termijnen in de licentieprocedure download (pdf)
 • Profielschets van de buitenlandse handel in militaire goederen en de defensiegerelateerde industrie download (pdf)
 • Rapport Vlaanderen en nucleaire non-proliferatie download (pdf)
 • Revising Export Control Lists download (pdf)
 • SIPRI Yearbook 2005 - Samenvatting in het Nederlands download (pdf)
 • SIPRI Yearbook 2006 - Samenvatting in het Nederlands download (pdf)
 • SIPRI Yearbook 2007 - Samenvatting in het Nederlands download (pdf)
 • SIPRI Yearbook 2008 - Samenvatting in het Nederlands download (pdf)
 • SIPRI Yearbook 2009 - Samenvatting in het Nederlands download (pdf)
 • SIPRI Yearbook 2010 - Samenvatting in het Nederlands download (pdf)
 • SIPRI Yearbook 2011 - Samenvatting in het Nederlands download (pdf)
 • SIPRI Yearbook 2012 - Samenvatting in het Nederlands download (pdf)
 • SIPRI Yearbook 2013 - Samenvatting in het Nederlands download (pdf)
 • SIPRI Yearbook 2014 - Samenvatting in het Nederlands download (pdf)
 • SIPRI Yearbook 2015 - Samenvatting in het Nederlands download (pdf)
 • SIPRI Yearbook 2016 - Samenvatting in het Nederlands download (pdf)
 • SIPRI Yearbook 2017 - Samenvatting in het Nederlands download (pdf)
 • SIPRI Yearbook 2018 - Samenvatting in het Nederlands download (pdf)
 • Spelregels voor wapenhandel lees verder...
 • Sportschieten met vuurwapens: analyse van draagvlak, juridisch kader en de praktijk in Vlaanderen download (pdf)
 • Toetsingskader voor een Vlaams decreet inzake de buitenlandse handel in militaire goederen download (pdf)
 • Towards Europeanised arms export controls? Comparing control systems in EU Member States download (pdf)
 • Transparantie in de rapportage over de Vlaamse buitenlandse wapenhandel download (pdf)
 • Van Vlaamse makelij: het eindgebruik van Vlaams militair materieel download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik 2010 download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik 2011 download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik 2012 download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik 2013 download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse handel in wapens en goederen voor tweeërlei gebruik 2007 download (pdf)
 • Vlaamse Buitenlandse handel in wapens en goederen voor tweeërlei gebruik 2008 download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse handel in wapens en producten voor tweeërlei gebruik 2009 download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2010 download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2011 download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2012 download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2013 download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2014 download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2015 download (pdf)
 • Vlaamse wapenexportcontrole in Europa. Het complexe vraagstuk van Europese harmonisering download (pdf)
 • Vuurwapens: handel, bezit en gebruik lees verder...
 • Vuurwapens: handel, bezit en gebruik (lezing) download (pdf)
 • Wapenexport naar de Arabische wereld download (pdf)
 • Wapenexportcontrole in België. Gelijkenissen en verschillen download (pdf)