Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van het Vredesinstituut bestaat uit 19 stemgerechtigde leden uit uiteenlopende hoeken van het Vlaamse middenveld. De leden hebben een mandaat van vijf jaar en worden benoemd door het Vlaams Parlement. Om een onafhankelijk instituut met een groot draagvlak en de nodige deskundigheid te verzekeren, wordt in het decreet een evenwichtige vertegenwoordiging bepaald.

Annemie Charlier
Dirk Rochtus
 (ondervoorzitter)
Reinilde Van Moer
Diane Verstraeten
Axel Delvoie
Raf Burm
Voorgedragen door de politieke fracties

Jan Boulogne
Els Dirix 
Peter Wouters
Voorgedragen door de SERV

Prof. Dr. Berber Bevernage
Prof. Dr. Ann Pauwels

Prof. Dr. Tom Sauer
Voorgedragen door de VLIR

Kristin De Winter
Georges Spriet
Bram Vranken

Voorgedragen door de Vlaamse vredesbewegingen

Khalid Benhaddou
Filip Reyniers
Mieke Van Hecke
 (voorzitter)
Gecoöpteerde leden

Tine Destrooper, directeur
Met raadgevende stem