Hoe ontleen ik uit de bibliotheek van het Vredesinstituut?

Iedereen kan de collectie van het Vredesinstituut inkijken in het Parlementair Informatiecentrum van het Vlaams Parlement. Je kan je daarvoor aanmelden als bezoeker bij de bezoekersbalie aan de Leuvenseweg 86, 1000 Brussel. De ontvangstmedewerkers geven je dan een bezoekersbagde en wijzen je de weg naar de bibliotheek.

Boeken kunnen echter niet zo eenvoudig worden ontleend als in een gewone gemeentebibliotheek. Enkel medewerkers van volksvertegenwoordigers en fracties, en personeelsleden van het Parlement kunnen werken rechtstreeks ontlenen.

Andere onderzoekers, studenten en geïnteresseerden, maken best gebruik van Interbibliothecair Leenverkeer (IBL). Dat betekent dat je de gewenste boeken via je eigen universiteits- of gemeentebibliotheek aanvraagt. Die worden dan bezorgd, waarna je ze via het systeem van de bibliotheek waar je de aanvraag indiende, kan ontlenen.