• Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
  voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In de kijker

 • Q&A Wapenexport naar Saoedi-Arabië

  Op 9 januari was onze onderzoeker Diederik Cops aan het woord op Radio 1 over wapenexport naar Saoedi-Arabië. Wij stelden een Q&A op naar aanleiding van dit radiogesprek. Al enkele jaren verleent de Vlaamse Regering in principe geen vergunningen voor wapenexport naar Saoedi-Arabië. De meerderheid in het Vlaams Parlement wilt echter geen formeel wapenembargo omwille van de potentiële economische en politieke gevolgen voor Vlaanderen. Ondanks dit strenge beleid bestaat wel nog steeds de kans dat Vlaamse onderdelen via een omweg in Saoedi-Arabië belanden, omdat Vlaamse bedrijven vooral uitvoeren naar de defensie-industrie in andere Europese landen, via dewelke deze onderdelen in afgewerkte militaire systemen vervolgens aan Saoedi-Arabië kunnen worden geleverd.

  Lees meer…
 • De aanpak van gewelddadig extremisme

  Q&A De aanpak van gewelddadig extremisme

  De radicaliseringproblematiek staat sinds het midden van de jaren 2000 op de Europese beleidsagenda omwille van terroristische aanslagen op Europees grondgebied door ‘home-grown’ daders. In Vlaanderen nam de aandacht voor radicalisering een vlucht toen in 2013 bleek dat een disproportioneel aantal jongeren naar Syrië trok om mee te strijden met gewelddadig jihadistische groeperingen. In 2015 ontwikkelde de Vlaamse overheid een actieplan omtrent de preventieve aanpak van gewelddadig extremisme. Onderzoekers Lore Colaert, Yamina Berrezzeg en Kevin Goris, evalueren dit actieplan.

  Lees meer…
 • Wapenhandel & -gebruik

  Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

  Lees meer…
 • Omgaan met conflict en geweld in de samenleving

  Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

  Lees meer…