Kevin Goris

Dr. Kevin Goris

Kevin Goris

Onderzoeker

Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel
E-mail: kevin.goris@vlaamsparlement.be
T +32 (0)2 552 4593 | F +32 (0)2 552 4408

 

Dr. Kevin Goris (°1986) behaalde aan de KU Leuven zowel het diploma van master in de Criminologische Wetenschappen als van bachelor in de Geschiedenis. Hij was achtereenvolgens verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (KU Leuven) en de onderzoeksgroep Crime & Society (Vrije Universiteit Brussel). Aan de Vrije Universiteit Brussel verdedigde hij in 2014 met succes zijn doctoraat handelend over de recente geschiedenis van de Vlaamse jeugdzorg. Ook studeerde hij er af binnen de specifieke lerarenopleiding Cultuur- en Maatschappijwetenschappen.

Na werkzaamheden als beleidsadviseur bij de Steundienst voor het Openbaar Ministerie en fractiemedewerker in de Parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart in ons land maakte hij de overstap naar het Vlaams Vredesinstituut.

Hier voert hij sinds februari 2017 onderzoek naar vuurwapens, illegale wapenmarkten en de toegang van terroristen tot vuurwapens in België en Europa.

Diploma’s

  • Master in de Geschiedenis (Vrije Universiteit Brussel, 2018)
  • Specifieke lerarenopleiding Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (Vrije Universiteit Brussel, 2016)
  • Doctor in de Criminologische wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel, 2014)
  • Bachelor in de Geschiedenis (KU Leuven, 2011)
  • Master in de Criminologische Wetenschappen (KU Leuven, 2008)

Loopbaan

  • Fractiemedewerker Parlementaire onderzoekscommissie aanslagen 22 maart (augustus 2016 – januari 2017)
  • Beleidsmedewerker Liga voor Mensenrechten (november – december 2016)
  • Beleidsadviseur Steundienst voor het Openbaar Ministerie (december 2014 – juli 2016)
  • Wetenschappelijk medewerker onderzoeksgroep Crime & Society, Vrije Universiteit Brussel (februari 2011 – mei 2014)
  • Praktijkassistent Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven (september 2008 – januari 2011)

Selecte bibliografie

Publicaties

  • Duquet, N. & Goris, K. (2018), The illicit gun market in Belgium: A lethal cocktail of criminal supply and terrorist demand, in: Duquet, N. (red.), Triggering terror: Illicit gun markets and firearms acquisition of terrorist networks in Europe, Brussel: Vlaams Vredesinstituut.
  • Duquet, N. & Goris K. (2018), Firearms acquisition by terrorists in Europe. Research findings and policy recommendations of Project SAFTE, Brussel: Vlaams Vredesinstituut.
  • Duquet, N. & Goris, K. (2017), De Belgische illegale vuurwapenmarkt in beeld, Brussel: Vlaams Vredesinstituut.
  • Goris, K. (2014). Niet delinquent, wel naar de jeugdrechter. Een onderzoek naar het problematiseren van de opvoeding en het gedrag van kinderen, ca. 1980 – heden. Ongepubliceerde doctoraatsverhandeling Criminologische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel (promotor: prof. dr. E. Dumortier).
  • Goris, K. (2015), ‘‘Won't you, please, please help me?’ The role of parents and juveniles in the problematisation of their own pedagogic situation (1983-2004)’ in J. Christiaens (red.), ‘It's for your own good.’ Researching youth justice practices, 51-73.
  • Christiaens, J. & Goris, K. (2012). ‘Kroniek: Onderzoek naar de Belgische jeugdrechtbankpraktijk’. Tijdschrift voor Criminologie 54(3), 262-271.
  • Dumortier, E., Goris, K. & Gutwirth, S. (2012). ‘De wegen van de Commissie Adriaenssens waren ondoorgrondelijk’. Panopticon 33(1), 43-59.
  • Goris, K., Dumortier, E. & Pleysier, S. (2012). ‘Kinderen die voor problemen zorgen. Een geschiedenis van het “probleemkind” in de Belgische jeugdbescherming (1912-2012)’. Orde van de Dag 58, 5-21.
  • Goris, K. (2012). ‘De jeugdrechter en het “probleemkind”. Een gesprek met Antwerps emeritusjeugdrechter Brigitte Hänsch’, Orde van de Dag 58, 95-99.
  • Pleysier, S., Dumortier, E. & Goris, K. (red.). (2012). De jeugd van tegenwoordig. Problematisch en geproblematiseerd gedrag van kinderen en jongeren. Themanummer Orde van de Dag, nr. 58.

 

Bijdragen op conferenties en lezingen

  • Goris, K. (2013), Beyond social control? Non-delinquent children and the juvenile court (Antwerp, 1983-2004), Eurocrim 2013 - 13th Annual Conference of the European Society of Criminology, European Society of Criminology.
  • Goris, K. (2013), Ook in mijn belang! Probleemkinderen aangemeld op de Antwerpse jeugdrechtbank (1965-2009), "It's for your own good". A century of juvenile justice practices in Belgium (1912-2012) - Seminarie 3: Het perspectief van jongeren en families (Université Libre de Bruxelles), VUB-ULB-UCL.
  • Goris, K. & De Bus, S. (2012), A century of protecting 'problem children'. The 'problem child/girl' in Belgian youth justice (1912-2012), 9th European Social History Conference, 11-14 april 2012, Glasgow, International Institute of Social History.
  • Dumortier, E. & Goris, K. (2011), Les situations problématiques sur le plan éducatif et l'assistance spéciale à la jeunesse: Que fait la Flandre?, Les 20 ans du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse: Bilan et perspective, Centre interdisciplinaire des droits de l'enfant.
  • Goris, K. & Dumortier, E. (2010), Youth Justice in Belgium: The punitive turn and criminological myopia, 10th Conference of  the European Society of Criminology, European Society of Criminology.