Nils Duquet

Nils Duquet

Senior onderzoeker

Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel
E-mail: nils.duquet@vlaamsparlement.be
T +32 (0)2 552 4592

 

Nils Duquet (°1980) is senior onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut. Zijn onderzoek focust zich op het controleregime inzake vuurwapenbezit en -handel, de bestrijding van de illegale vuurwapenmarkt en -wapengeweld en de exportcontrole van strategische goederen in Europa. Verder is hij de wetenschappelijke coördinator van Project SAFTE, een internationaal-vergelijkende studie naar de verwerving van illegale vuurwapens door terroristen in Europa. 

Download CV (pdf)

Connect on Academia.edu

Connect on LinkedIn

Connect on Twitter 

Selecte bibliografie

 • Buscemi, F., Duquet, N., Golovko, E. & Woods, E. (2018), Illicit firearms proliferation in the EU periphery: The case of Ukraine, in: Duquet, N. (red.), Triggering terror: Illicit gun markets and firearms acquisition of terrorist networks in Europe, Brussel: Vlaams Vredesinstituut
 • Duquet, N. & Goris, K. (2018), The illicit gun market in Belgium: A lethal cocktail of criminal supply and terrorist demand, in: Duquet, N. (red.), Triggering terror: Illicit gun markets and firearms acquisition of terrorist networks in Europe, Brussel: Vlaams Vredesinstituut.
 • Duquet, N. & Goris K. (2018), Firearms acquisition by terrorists in Europe. Research findings and policy recommendations of Project SAFTE, Brussel: Vlaams Vredesinstituut.
 • Duquet, N. (red.) (2018), Triggering Terror: Illicit Gun Markets and Firearms Acquisition of Terrorist Networks in Europe, Brussel: Vlaams Vredesinstituut.
 • Duquet, N. & Goris, K. (2017), De Belgische illegale vuurwapenmarkt in beeld, Brussel: Vlaams Vredesinstituut.
 • Cops, D., Duquet, N. & Gourdin, G. (2017), Towards Europeanised arms export controls? Comparing control systems in EU Member States, Brussel : Vlaams Vredesinstituut.
 • Cops, D., Duquet, N. & Gourdin, G. (2017), “Scrutinizing arms exports in Europe: The reciprocal relationship between transparency and parliamentary control”, Sicherheit und Frieden – Security and Peace, 35 (May), 79-84.
 • Gourdin, G., Cops, D. & Duquet, N. (2017), Wapenexportcontrole in België. Gelijkenissen en verschillen, Brussel : Vlaams Vredesinstituut.
 • Duquet, N. (2017), “Drie mythes over massaschietpartijen”, Jaarverslag 2016, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 6-11.
 • Duquet, N., Humanitarian Arms Control II: Small Arms and Light Weapons (SALW) & Arms Trade Treaty (ATT), EU Non Proliferation Consortium, eLearning Unit 10.
 • Cops, D., Duquet, N. & Gourdin, G. (2016), Vlaamse wapenexportcontrole in Europa. Het complexe vraagstuk van Europese harmonisering, Brussel: Vlaams Vredesinstituut.
 • Duquet, N. (2016), 'Firearms acquisition and the terrorism-criminality nexus', in T. Renard (red.), Counterterrorism in Belgium: Key challenges and policy options, Brussel: Egmont Instituut, 51-57.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2016), 'De illegale wapenhandel', in E. De Baene (red.), Wapens. Economische en individuele activiteiten, Heule: Inni, 15-1 to 15-19.
 • Duquet, N. (2016), '10 jaar Wapenwet', Politiejournaal, September.
 • Duquet, N. (2016), Gewapend om te doden: een explorerende analyse van de gebruikte vuurwapens bij massaschietpartijen in Europa, Brussel: Vlaams Vredesinstituut.
 • Duquet, N. & M. Van Alstein (2016), Guns for sale: the Belgian illicit gun market in a European perspective, Brussel: Vlaams Vredesinstituut.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2015), Firearms and Violent Deaths in Europe, Brussel: Vlaams Vredesinstituut
 • Duquet N. & Van Alstein, M. (2015), Gun Control in Belgium. A Review of the Effects of the 2006 Weapons Law, Brussels: Flemish Peace Institute
 • Baum, T., Depauw, S. & N. Duquet (red.) (2014), Belgische wapenhandel. Een politiek, economisch en ethisch hangijzer, Leuven & Den Haag: Acco
 • Duquet, N. & M. Van Alstein (2014), ‘Illegale vuurwapens in België’, in Politiejournaal, november 2014, p. 28-31.
 • Duquet, N. (2014), 'Business as usual? Assessing the impact of the Arab Spring on European arms export control policies', Brussels: Flemish Peace Institute, 91p.
 • Duquet, N. (2013), Wapenexport naar de Arabische wereld – Het Vlaams wapenexportbeleid in Europese context, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 41p.
 • Duquet, N. (2013), De EU, België, Vlaanderen en de VN: België: een bijzondere speler in de internationale wapenhandel, Wereldbeeld, jaargang 36, nr. 163, 2012/3.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2012), Jagen met vuurwapens in Vlaanderen: draagvlak, regelgeving, feiten & cijfers, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 18 p.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2012), Sportschieten met vuurwapens. Een analyse van het draagvlak, het juridisch kader en de praktijk in Vlaanderen, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 35 p.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2012), Gun Ownership in Belgium, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 20 p.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2012), De registratie en traceerbaarheid van ingevoerde vuurwapens, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 29 p.
 • Duquet, N. (2011), Van Vlaamse makelij: het eindgebruik van Vlaams militair materieel, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 156 p.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2011), Vuurwapens. Handel, bezit en gebruik, Leuven & Den Haag: Acco, 243 p.
 • Duquet, N. (2011), 'Swamped with weapons: The proliferation of illicit small arms and light weapons in the Niger Delta', In: Obi, C. & Rustad, S.A. (red.), Oil and insurgency in the Niger Delta. Londen: Zed Books.