Tine Destrooper

Directeur Tine Destrooper

Tine Destrooper

Tine Destrooper

Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel
E-mail: tine.destrooper@vlaamsparlement.be
T +32 (0)2 552 4599

Tine Destrooper is sinds 2018 directeur en onderzoekscoördinator van het Vlaams Vredesinstituut.

Als directeur tracht zij, in nauw overleg met de politiek, het middenveld en het wetenschappelijk secretariaat van het instituut, die thema's te identificeren waarrond wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is. Ze deelt dit onderzoek met diverse beleidsniveaus, media en andere maatschappelijke actoren. Tine is ook als professor ook verbonden aan het Human Rights Centre van de Faculteit Recht en Criminologie van Universiteit Gent.

Voordien deed zij aan diverse Europese en Amerikaanse instellingen onderzoek naar de gevolgen van gewelddadig conflict en de rol van de internationale gemeenschap hierin. Haar publicaties en lezingen op verschillende internationale fora belichtten de vaak onvoorziene gevolgen van internationale interventies voor lokale groepen.

Zij was eerder directeur van het Center for Human Rights and Global Justice in New York, waar zij ervaring opdeed met het aansturen en bekendmaken van beleidsgericht onderzoek. Ze werkte samen met onderzoekers, middenveldorganisaties en beleidsmakers op verschillende bestuurlijke niveaus.

Download CV (pdf)