Herdenken en herinneren

Oorlog en politiek geweld slaan diepe kloven en breuken in samenlevingen en tussen staten. In de nasleep van gewelddadige conflicten moeten samenlevingen deze pijnlijke, traumatische gebeurtenissen een plaats geven in hun collectieve herinnering, onder meer in de vorm van herdenkingen.

De geschiedenis toont aan dat herdenken op verschillende manieren kan gebeuren. Herdenkingen hebben er historisch gezien vaak voor gezorgd dat maatschappelijke en interstatelijke tegenstellingen en spanningen bleven bestaan. Daartegenover staat dat herdenkingen ook een aanzet en stimulans kunnen vormen om, op basis van de ervaring van en de herinnering aan het afschuwwekkende geweld, een beweging in te zetten om oorlogen en gewelddadige conflicten te vermijden en te bannen. Herdenkingen en collectieve herinnering dragen dan bij tot het versterken van de praktijk van vrede en, door het wederzijdse leed te erkennen, tot het bewerkstelligen van verzoening.

Het Vredesinstituut onderzoekt de rol van herdenking en herinnering in het algemeen, maar neemt ook bestaande herdenkingspraktijken onder de loep, onder meer in de aanloop naar de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog.

Docuclips

  • Embedded thumbnail for Oorlog herdenken om de vredesgedachte te versterken
    Oorlog herdenken om de vredesgedachte te versterken
  • Embedded thumbnail for 14-18 van dichtbij: Inspiratie voor lokale projecten over de Grote Oorlog
    14-18 van dichtbij: Inspiratie voor lokale projecten over de Grote Oorlog

Factsheets

  • 025 - Ambities Vlaanderen en Vrede 2014-2019 (infographic) download (pdf)
  • 020 - 14/18 van dichtbij: inspiratie voor lokale projecten over de Grote oorlog download (pdf)
  • 013 - Oorlog herdenken om de vredesgedachte te versterken download (pdf)

Publicaties

Overzicht van alle publicaties