Vredesopvoeding en onderwijs

Vredesopvoeding is een contextbepaalde, transformatieve en intrinsiek politieke pedagogie, gericht op vredescultuur en actieve verantwoordelijkheid. Het Vredesinstituut onderzoekt wat vredeseducatie precies inhoudt en hoe die - onder meer in ons onderwijs - in de praktijk wordt gebracht.

Het Vredesinstituut gaat op zoek naar inzicht in opvoeding tot vrede in het algemeen, en de manier waarop deze in Vlaanderen vorm krijgt in het bijzonder. Het onderzoek gaat na wat het concept vredesopvoeding precies inhoudt of kan inhouden, en welke invullingen, karakteristieken en indelingen zoal aan vredesopvoeding worden gegeven.

Op basis van de afbakening van vredesopvoeding is een staalkaart gemaakt van recente vredesopvoedingsinitiatieven in de onderwijswereld. Daarnaast wordt het bestaande aanbod aan vredeseducatieve initiatieven in Vlaanderen in kaart gebracht.

Over het werk van het Vredesinstituut inzake educatie en oorlogsherinnering en -herdenking lees je hier meer informatie.

Via de online databank www.klascement.be vind je leermiddelen om vredesopvoeding in te praktijk te brengen.

Factsheets

Publicaties

Overzicht van alle publicaties