Wapenhandel & -gebruik

Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen.

Sinds 2003 zijn in Belgiƫ de gewesten bevoegd voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen. Dat betekent dat Vlaanderen een eigen controlebeleid voert op de buitenlandse handel in militair materieel, vuurwapens en dual-use producten. Militair materieel zijn wapens of onderdelen van wapens die in de militaire context worden gebruikt. Vuurwapens vormen een speciale categorie: niet alleen leger of politie, maar ook burgers kunnen die kopen, bezitten en gebruiken. Dual-use producten zijn niet speciaal voor militaire doeleinden ontwikkeld, maar kunnen eventueel wel een militaire toepassing hebben.

Voor de buitenlandse handel in deze goederen heeft Belgiƫ een eigen wetgeving. De regels worden echter meer en meer Europees en internationaal bepaald. Daarom volgt het Vredesinstituut zowel regionale, Europese, als internationale regelgeving van nabij.

Naast de regelgeving, volgt het Vredesinstituut de handel in militair materieel, vuurwapens en dual-use producten ook in feiten en cijfers. Daarbij leggen we onder meer de nadruk op het eindgebruik van die goederen.

Het Vredesinstituut is aangesloten bij het EU Non-Proliferation Consortium.

Recente publicaties

  • Rapport Vlaanderen en nucleaire non-proliferatie download (pdf)
  • Advies over de optimalisering van de Vlaamse dual use exportcontrole in het licht van de preventie van nucleaire proliferatie download (pdf)
  • Advies Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2017 download (pdf)