Dual-use producten

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenoemde dual-use producten gecontroleerd. Die producten hebben voornamelijk een civiel gebruik, maar kunnen ook militaire toepassingen hebben, bijvoorbeeld in massavernietigingswapens. 

Wat dual-use producten betreft, worden in Vlaanderen chemische stoffen, nucleaire goederen en allerhande elektronica geproduceerd en uitgevoerd. Het wetgevend kader voor handel in dual-use producten wordt door de EU bepaald. De uitvoering van het controlebeleid is in het federale België grotendeels een bevoegdheid van de gewesten. Het is de Vlaamse Regering die vergunningen uitreikt en het beleid voert. Het is het Vlaams Parlement dat het beleid opvolgt en instaat voor de democratische controle.

Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse handel in dual-use producten en volgt in feiten en cijfers de productie en handel in Vlaanderen. Zo analyseert het instituut in zijn jaarrapport de cijfers over de uitvoer van dual-use producten in het voorbije jaar. Het instituut besteedt ook bijzondere aandacht aan het beleid van de Europese Unie en aan de non-proliferatie van kernwapens.

Docuclips

 • Embedded thumbnail for Handel in dual-use producten
  Handel in dual-use producten
 • Embedded thumbnail for Veiligheidstechnologie: innovatief, maar niet zonder risico
  Veiligheidstechnologie: innovatief, maar niet zonder risico

Factsheets

Publicaties

 • Rapport Vlaanderen en nucleaire non-proliferatie download (pdf)
 • SIPRI Yearbook 2018 - Samenvatting in het Nederlands download (pdf)
 • Overheidssteun voor dual use en militaire O&O. Uitdagingen en implicaties voor het Vlaams beleid download (pdf)
 • Advies over de actualisering van de IWT-richtlijn en over het Vlaamse beleid ten aanzien van steun aan dual use en militaire O&O download (pdf)
 • Advies bij het voorstel van resolutie met het oog op de herziening van het Belgische buitenlandbeleid ten aanzien van het Koninkrijk Saoedi-Arabië download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2015 download (pdf)
 • Advies over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2015 download (pdf)
 • Spelregels voor wapenhandel lees verder...
 • SIPRI Yearbook 2015 - Samenvatting in het Nederlands download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik 2013 download (pdf)
 • Belgische wapenhandel - Een politiek, economisch en ethisch hangijzer lees verder...
 • SIPRI Yearbook 2014 - Samenvatting in het Nederlands download (pdf)
 • Revising Export Control Lists download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik 2012 download (pdf)
 • Doorvoer van strategische goederen download (pdf)
 • Een Europese agenda voor veiligheidstechnologie: van innovatiebeleid tot exportcontroles download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik 2011 download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik 2010 download (pdf)
 • Juridisch kader voor de controle op handel in dual-use producten in Vlaanderen download (pdf)
 • Amerikaanse tactische kernwapens in Kleine Brogel in het licht van internationale ontwikkelingen download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse handel in wapens en producten voor tweeërlei gebruik 2009 download (pdf)
 • Het Belgisch controlestelsel voor tussenhandel in militaire en dual-use goederen download (pdf)
 • Vlaamse Buitenlandse handel in wapens en goederen voor tweeërlei gebruik 2008 download (pdf)
 • Vlaamse buitenlandse handel in wapens en goederen voor tweeërlei gebruik 2007 download (pdf)
 • Het Vlaams wapenexportbeleid: een analyse van de juridische context download (pdf)
Overzicht van alle publicaties