Q&A Controverse en polarisatie in de klas

Discussies over politiek en samenleving raken snel verhit en dat laat zich ook voelen op school. Het Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofie Onderwijs schuift het boek ‘Omgaan met controverse en polarisatie in de klas’ van onze onderzoeker Maarten Van Alstein naar voor om klassikaal met gevoelige thema's om te gaan. Vanuit ons onderzoek naar vredesopvoeding en herinneringseducatie, en vanuit ons brede netwerk als paraparlementaire instelling, weten we dat leerkrachten hiermee worstelen en op zoek zijn naar oplossingen. Naast het voeren van wetenschappelijk onderzoek, proberen we met ons werk aan te sluiten bij de wensen en noden van het onderwijsveld en het zo nuttig mogelijk te maken voor de praktijk. Maar wat is nu juist het verschil tussen controverse en polarisatie in specifieke onderwijssituaties? Maarten van Alstein bespreekt dit in een interview dat begin februari in alle Vlaamse scholen in het tijdschrift #Schoolpraat van Pelckmans zal verschijnen. We lichten al een tipje van de sluier in deze Q&A.