Tine Destrooper wordt nieuwe directeur Vlaams Vredesinstituut

 

Het Vlaams Parlement benoemde vandaag mevrouw Tine Destrooper als nieuwe directeur van het Vlaams Vredesinstituut. Begin 2018 geeft de huidige directeur Tomas Baum de fakkel door.
Tine Destrooper
De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde vandaag 8 november de benoeming goed van Tine Destrooper als nieuwe directeur van het Vlaams Vredesinstituut.

Tine Destrooper is doctor in Sociale en Politieke Wetenschappen. Ze werkte en woonde in Berlijn, Firenze, London en New York, stuurde daar onderzoekscentra aan en deed zelf onderzoek naar mensenrechten, ontwikkeling en transities van oorlog naar vrede.

Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement. Het werd in 2004 opgericht als paraparlementaire instelling. Het Vredesinstituut bouwde in die tijd een stevige reputatie op in beleidsgericht onderzoek: het levert grondige analyses aan, informeert en organiseert het debat, en stuurt aan op maatregelen om vrede en geweldpreventie te bevorderen. Het voert vooral onderzoek naar conflict en geweld in de samenleving en naar wapenhandel en –gebruik.

De Raad van Bestuur van het Vlaams Vredesinstituut en zijn voorzitter verwelkomen Tine Destrooper als nieuwe directeur. “We kijken uit naar een boeiende samenwerking”, zegt Mieke Van Hecke, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Wij willen nu ook al onze waardering en erkentelijkheid uitspreken voor de inzet en de deskundigheid waarmee Tomas Baum deze opdracht heeft ingevuld sinds de oprichting van het instituut.

Tine Destrooper onderstreept het belang van onderzoek dat onmiddellijk relevant is voor beleidsmakers, vooral in een steeds complexer wordende beleidsomgeving: “Ik wil de komende jaren de expertise van het Vredesinstituut inzake wapenhandel en -gebruik graag verder uitbouwen, maar ook nieuwe beleidsrelevante vraagstukken over vrede en samenleving aansnijden, om een geïnformeerd politiek en publiek debat mogelijk te maken.

Tine Destrooper treedt in dienst op 15 januari 2018.

Jan Peumans, voorzitter Vlaams Parlement
Mieke Van Hecke, voorzitter Vlaams Vredesinstituut

 

Meer info en contact

Els Roger
Communicatie  Vlaams Vredesinstituut
tel. 02 552 45 95 | gsm 0492 22 57 16

Dirk Nuyts
persverantwoordelijke Vlaams Parlement
tel. 02 552.40 45 | gsm  0473 74 94 45

(c) foto Annelies Vandewiele