Privacyverklaring

Het Vlaams Vredesinstituut, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van het Vlaams Vredesinstituut, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijvingsformulier op de website aan het Vlaams Vredesinstituut verstrekt.
Het Vlaams Vredesinstituut kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

 

WAAROM HET VLAAMS VREDESINSTITUUT GEGEVENS NODIG HEEFT?

Persoonsgegevens worden nooit ingezameld tenzij u ze zelf doorgeeft. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of RSS, ons inschrijvingsformulier gebruikt of ons mailt
(vredesinstituut@vlaamsparlement.be) geeft u informatie vrij.

Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend of verhuurd of
op enige andere wijze bekend gemaakt aan derden.

 

HOE LANG EN WAAR VLAAMS VREDESINSTITUUT GEGEVENS BEWAART

We bewaren persoonsgegevens in volgende geïnformatiseerde bestanden:
Algemeen adressenbestand: om u uit te nodigen op activiteiten georganiseerd door
het Vlaams Vredesinstituut
Abonneebestand van de nieuwsbrief: om de nieuwsbrief te verzenden
En op onze schijf op de server om bepaalde redenen

Het Vlaams Vredesinstituut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle data wordt opgeslagen in een veilige versleutelde omgeving (Mail-Chimp, Server). Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en de gegevens kunnen vanop afstand worden gewist.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van het Vlaams Vredesinstituut worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, en om af te stemmen op de gebruikersnoden van onze bezoekers.

Het Vlaams Vredesinstituut gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden, die niet functioneel betrokken zijn bij het verbeteren van de website & communicatiemiddelen, verstrekt. De website wordt gehost bij Combell.

 

GOOGLE ANALYTICS

Vlaams Vredesinstituut.eu gebruikt Google Analytics, een programma dat ons vertelt hoeveel bezoekers we krijgen en welke pagina's populair zijn. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of smartphone. Google Analytics analyseert deze gegevens en de resultaten kan het Vlaams Vredesinstituut bekijken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als zij daartoe wettelijk gehouden is en/of als derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie wel of niet gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben daar geen invloed op of zeggenschap over.

 

COOKIES OP ONZE SITE

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.
Cookies hebben meestal een vervaltermijn. Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan.

Welke cookies worden op deze website gebruikt?

First party Cookies:

Domeinnaam: vlaamsvredesinstituut.eu

 • SSESS* (waarbij * een unieke reeks tekens per gebruiker is)
  • Type: functioneel (essentieel)
  • Bewaarduur: sessie
  • Doel: Laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van je sessie als ingelogde gebruiker op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je taalkeuze onthouden blijft en een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen wanneer je de pagina herlaadt of een fout maakt.
 • hasjs
  • Type: gebruiksgemak
  • Bewaarduur: functioneel
  • Doel: Cookie die bijhoudt of de gebruiker JavaScript heeft geactiveerd in de browser.
 • _ga, _gid & _gat
  • Type: analytisch
  • Bewaarduur: respectievelijk 2 jaar, 24 uur, 1 minuut
  • Doel: Deze cookies laten toe om unieke bezoekers te identificeren en het gebruik en de performantie van de website te meten via Google Analytics.
 • __atuvc & __atuvs
  • Type: social
  • Bewaarduur: respectievelijk 13 maanden, 1 uur
  • Doel: This cookie is associated with the AddThis social sharing widget which is commonly embedded in websites to enable visitors to share content with a range of networking and sharing platforms. It stores an updated page share count.
 • _hjIncludedInSample
  • Type: performantie
  • Bewaarduur:
  • Doel: This cookie is associated with web analytics functionality and services from Hot Jar, a Malta based company. It uniquely identifies a visitor during a single browser session and indicates they are included in an audience sample.

 

Third party cookies:

Domeinnaam: hotjar.com

Domeinnaam: addthis.com

 

Cookies verwijderen of instellingen beheren

U kunt de installatie van cookies weigeren, of uw cookie-instellingen beheren in uw browser. Hierbij moet je wel rekening houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vredesinstituut@vlaamsparlement.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Het Vlaams Vredesinstituut zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vlaams Vredesinstituut
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
vredesinstituut@vlaamsparlement.be

U kan zich tevens wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming Pablo Pivetta, pablo.pivetta@vlaamsparlement.be

KLACHTEN OF MELDINGEN

Voor meer algemene informatie kunt ook steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
t: 02 274 48 00 - 02 274 48 35
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be