Adviezen

 • 10/01/2017 Advies over bestaande goede praktijken inzake de regelgeving en het vergunningsbeleid voor handel in militair materieel vanuit EU-lidstaten

  Op 10 januari 2017 stelde het Vlaams Vredesinstituut een advies van de Raad van Bestuur van het Vredesinstituut over 'bestaande goede praktijken inzake de regelgeving en het vergunningsbeleid voor handel in militair materieel vanuit EU-lidstaten' voor in de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement. Het advies is gebaseerd op het onderzoeksrapport Vlaamse wapenexportcontrole in Europa, dat eveneens in de commissie voorgesteld werd. Het heeft betrekkeing op het wetgevend kader, het vergunningsbeleid en de uitvoering van dit beleid in Vlaanderen.

  In november 2015 gaf de commissie Buitenlands beleid van het Vlaams Parlement aan het Vlaams Vredesinstituut de opdracht om een benchmarkstudie uit te voeren naar de regelgeving en het beleid inzake wapenexportcontrole in Europa.

  download (pdf)
 • 06/10/2016 Advies over tijdelijke handelsbeperkende maatregelen voor de export van militair materieel, civiele vuurwapens, munitie en ordehandhavingsmateriaal

  De commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement won het advies van het Vlaams Vredesinstituut in over de mogelijkheden en criteria voor een Vlaams onholdbeleid.
  In dit advies formuleert het Vredesinstituut aandachtspunten waarmee de decreetgever rekening moet houden bij een juridische verankering van tijdelijke beperkende handelsmaatregelen. 

  download (pdf)
 • 05/07/2016 Advies over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2015

  Aansluitend op het jaarverslag wapenhandel 2015 van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement, formuleert het Vredesinstituut aanbevelingen om het Vlaamse wapenhandelbeleid te optimaliseren en om de parlementaire controle op dat beleid te versterken. Het Vredesinstituut benadrukt dat ongekend eindgebruik zoveel mogelijk zou moeten worden beperkt door in te zetten op een gedegen informatie-uitwisseling tussen de overheid en het bedrijfsleven, en de a posteriori controle op de decretale verplichtingen voldoende uit te bouwen

  download (pdf)
 • 04/07/2016 Advies over de IJzertoren, bij decreet van 15 juli 2011 erkend als Memoriaal van Vlaamse Ontvoogding en Vrede

  In 2011 erkende het Vlaams Parlement de IJzertoren in Diksmuide bij decreet als Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede. In 2016 moet een nieuwe beheersovereenkomst gesloten worden. Het Vlaams Vredesinstituut vraagt het Parlement erop toe te zien dat de IJzertoren de komende jaren sterker inzet op de museale functies, werk maakt van kritische publieksgeschiedenis over de Vlaamse beweging, en zijn werking verder professionaliseert.

  download (pdf)

Pagina's