Adviezen

 • 16/06/2014 Advies over de beslissing tot aankoop van een nieuw gevechtsvliegtuig voor de luchtcomponent van de Belgische Defensie

  In de komende beleidsperiode moet de federale regering een beslissing nemen over de eventuele aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen voor Defensie. In een nieuw advies toont het Vredesinstituut aan dat dit dossier nog niet rijp is voor een beslissing. Eerst moet er een geïnformeerd politiek en maatschappelijk debat komen. Daarvoor is het nodig de langetermijnvisie van Defensie en de economische impact van een dergelijke aankoop uit te klaren.

  download (pdf)
 • 04/06/2014 Ambitietekst - Vlaanderen en Vrede 2014-2019

  Tussen 2014 en 2019 geeft een nieuw verkozen Vlaams Parlement verder richting aan onze samenleving. Het is belangrijk dat het parlement zijn kerntaken – het politiek debat voeren, decreten maken en de regering controleren – ook ten volle opneemt voor vrede en geweldpreventie. In vredesvraagstukken komen vaak verschillende belangen en waarden tegenover elkaar te staan. Het zijn de volksvertegenwoordigers die die best afwegen en het beleid van de regering sturen. Het Vlaams Vredesinstituut wil het Vlaams Parlement daarbij ten volle ondersteunen. Het instituut zet alvast een aantal bakens uit voor een beleid gericht op vrede en geweldpreventie in de komende legislatuur. (lees meer)

  download (pdf)
 • 19/11/2013 Advies over de doorvoer van strategische goederen

  Het Vredesinstituut heeft doorgelicht hoe Vlaanderen de doorvoer van wapens controleert. De Vlaamse regelgeving blijkt te haperen. Het Vredesinstituut pleit in zijn advies voor een omvattende juridische basis en voor controle die gestuurd wordt door gedegen risicoanalyses.

  download (pdf)
 • 23/09/2013 Advies over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2012

  Het Vredesinstituut heeft advies uitgebracht aan het Vlaams Parlement over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over wapenhandel in 2012. Het instituut vraagt meer klaarheid over de toepassing van het Wapenhandeldecreet en meer inspanningen om het werkelijk eindgebruik van militair materieel te achterhalen.

  download (pdf)

Pagina's