Boeken

 • Omgaan met Controverse en Polarisatie in de klas

  Auteur(s):   Maarten van Alstein

  Discussies over politiek en samenleving raken vandaag snel verhit. Tegenstellingen worden scherper gesteld. Dat is ook zo in de klas en op school. Leraren en directies worden voor stevige uitdagingen geplaatst. Hoe reageren op heftige of hatelijke uitspraken? Hoe lesgeven over gevoelige thema’s in het leerplan? Hoe polarisatie ontmijnen? Hoe gesprekken over controversiële onderwerpen vorm geven zonder dat de klas opvliegt?

  Het boek Omgaan met controverse en polarisatie in de klas zoekt antwoorden op deze vragen. Voortbouwend op inzichten uit de internationale wetenschappelijke literatuur, praktische handelingsschema’s van ervaren dialoogtrainers én concrete ervaringen uit de klaspraktijk, biedt het een pedagogisch kader om in de klas en op school om te gaan met controverse en polarisatie.

  Pedagogisch begeleiders, leraren, directies, lerarenopleiders en educatief medewerkers van vormingsorganisaties vinden in het boek richtingwijzers en tips over het aangaan van moeilijke gesprekken en het bewerkstelligen van een open en democratisch gespreksklimaat.

  Naast dit boek zijn er ook informatiefiches en een infographic beschikbaar.

  Contacteer ons voor meer informatie, of bestel het boek hier.

  U kan ook onze lesmaterialen downloaden

  Infographic

  Infofiche 1 Reageren op confronterende uitspraken

  Infofiche 2 Controversiële onderwerpen in het leerplan

  Infofiche 3 Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen

   

  - 21/09/2018 - ISBN 9789463371544 , 200 p.

 • Vroeger gaat niet over. Herinneringseducatie als pedagogische praktijk

  Auteur(s):   Marjan Verplancke, Ann Dejaeghere, Simon Schepers, Maarten Van Alstein

  Dagelijks trekken opiniemakers parallellen tussen toen en nu. Maar kan je wel leren uit het verleden? En als je dat zou proberen, waarop moet je dan letten?

  Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie heeft samen met het Vlaams Vredesinstituut en Kazerne Dossin een boek samengesteld over dit soort vragen. Historici, didactici en praktijkdeskundigen leveren een bijdrage.

  Het is een boek vol inspiratie, verhelderend, diepgravend, vol praktijkvoorbeelden en didactische suggesties. Het inspireert om integer en kritisch om te gaan met de veelgehoorde opdracht ‘leren uit het verleden’. Verschillende ‘dragers van herinneringen’ komen aan bod: getuigenissen, herinneringsplaatsen, re-enactments, stripverhalen, games, ...

  Het boek is uitgegeven bij LannooCampus

  - 05/05/2017 - ISBN 9789401428309 , 240 p.

 • Spelregels voor wapenhandel

  Auteur(s):   Sara Depauw & Tomas Baum

  Wapens zijn instrumenten voor gebruik van geweld of dreiging met geweld. Daarom is controle op de handel in vuurwapens, wapensystemen en onderdelen van massavernietigingswapens een belangrijke maatregel voor de preventie van geweld en
  gewapend conflict. Dit boek geeft een overzicht van de regels voor wapenhandel, behandelt de samenhang tussen verschillende ontwikkelingen en toont hoe internationale afspraken doorwerken in wet- en regelgeving.

  ‘Spelregels voor wapenhandel’ wil de lezer een antwoord bieden op vragen zoals: Welke regels voor controle op wapenhandel zijn internationaal afgesproken? Welke rol speelt de Europese Unie hierin? Wat is er specifiek voor de Belgische en Vlaamse case? Op welke manier worden veiligheidsimplicaties, economische belangen en ethische aspiraties tegen
  elkaar afgewogen?

  Lezers met belangstelling voor politiek en internationale relaties, beleidsmedewerkers en personen actief in de sector krijgen in dit boek een globaal overzicht van – maar ook inzicht in – de controle op de buitenlandse handel in wapens.

  Brussel - 01/03/2016 - ISBN 9789462922501 , 208 p.

  Koop het boek bij Uitgeverij Acco | Lees een hoofdstuk

 • Belgische wapenhandel - Een politiek, economisch en ethisch hangijzer

  Auteur(s):   Tomas Baum, Sara Depauw & Nils Duquet

  Regelmatig duiken er beelden op van Belgische wapens in conflictgebieden. Velen vragen zich af hoe die daar terecht gekomen zijn. Controle op de handel in wapens is dan ook geen overbodige luxe. In België zijn het de gewesten – Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest – die verantwoordelijk zijn voor het controleren van de handel in strategische goederen. Na een zoveelste politieke crisis over wapenhandel, werd de bevoegdheid hiervoor in de zomer van 2003 immers grotendeels geregionaliseerd. Ook nadien volgden nog belangrijke kantelmomenten:  in 2006 werden de voorwaarden voor handel in vuurwapens verscherpt en in 2012 legden de gewesten elk nieuwe regels vast voor buitenlandse handel in strategische goederen. Een decennium na de regionalisering is het dus tijd om een omvattende stand van zaken op te maken van de staat van de Belgische wapenhandel.

  Onder redactie van Tomas Baum, Sara Depauw en Nils Duquet laten in dit boek verschillende experten hun licht schijnen over de diverse aspecten van de Belgische wapenhandel: historisch inzicht in de Belgische besluitvorming en regionalisering; de evolutie in feiten en cijfers van de Belgische wapenproductie en -handel; duiding bij het juridische kader; aandacht voor de aankoop en verkoop van militair materieel door het Belgisch leger en een overzicht van de vuurwapenthematiek. De conclusies van het boek schetsen tot slot de trends en uitdagingen voor de controle op de Belgische wapenhandel. Een van die uitdagingen is het verzekeren van een geïnformeerd politiek en maatschappelijk debat over wapenhandel. Dit boek wil daar alvast toe bijdragen.

  Leuven/Den Haag - 20/11/2014 - ISBN 9789033498015 , 190 p.

  Koop het boek bij Uitgeverij Acco | Lees een hoofdstuk

Pagina's