Boeken

 • 14-18 van dichtbij. Inspiratiegids voor lokale projecten over de Grote Oorlog

  Auteur(s):   Giselle Nath & Maarten Van Alstein

  De honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in 2014-2018 zal ook lokaal niet onopgemerkt voorbijgaan. Tientallen steden en gemeenten maken zich klaar om hun oorlogsverleden uit te pluizen en te presenteren. Maar wat valt er eigenlijk te herdenken? Wat weten we over dat vreemde conflict in onze achtertuin? Hoe vertalen we een bezettingsgeschiedenis naar projecten voor een breed publiek?

  De inspiratiegids '14-18 van dichtbij' is geen klassiek geschiedenisboek over bezet België, maar nodigt de lezer uit om zelf creatief aan de slag te gaan met het lokale oorlogsverleden. Het brengt prikkelende vragen en methodes van de academische geschiedschrijving naar het brede publiek. Zo kunnen cultuurbeleidscoördinatoren, leerkrachten, erfgoedwerkers en al wie geïnteresseerd is in het vaak exotische lokale verleden, zelfstandig het traject afleggen van idee naar tentoonstelling, van archiefvondst naar toeristische wandelroute.

  Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Acco via deze link.

  Leuven - 06/11/2012 - ISBN 9789033489747 , 235 p.

  Koop het boek bij Uitgeverij Acco | Lees een hoofdstuk

 • Jongeren en geweld

  Auteur(s):   Evi Verdonck, Diederik Cops, Stefaan Pleysier en Johan Put

  In het boek 'Jongeren en geweld' brengen onderzoekers van de K.U.Leuven in opdracht van het Vlaams Vredesinstituut alle recente gegevens samen die in Vlaanderen beschikbaar zijn over jongerengeweld. Naast een kritische kijk op dit bestaande cijfermateriaal, worden ook nieuwe diepgravende analyses uitgevoerd op cijfers van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) en de Veiligheidsmonitor. Dit kwantitatief luik schetst een beeld van de omvang, aard en evolutie van de problematiek. Bovendien worden ook de resultaten van nieuw kwalitatief onderzoek naar de attitudes en perceptie van jongeren zelf verwerkt. Dit boek is te verkrijgen via de website van Acco.

  Brussel - 26/05/2011 - ISBN 9789033484896 , 246 p.

  Koop het boek bij Uitgeverij Acco | Lees een hoofdstuk

 • Vuurwapens: handel, bezit en gebruik

  Auteur(s):   Nils Duquet & Maarten Van Alstein

  Met 'Vuurwapens: handel, bezit en gebruik' schreven auteurs Nils Duquet en Maarten Van Alstein een boek dat voor het eerst in België alle activiteiten met vuurwapens omvattend in kaart brengt, de wapenwet evalueert, het maatschappelijk draagvlak onderzoekt, en de relatie met mortaliteit verkent. Het boek 'Vuurwapens: handel, bezit en gebruik' is te verkrijgen via de website van Acco.

  Leuven - 15/03/2011 - ISBN 9789033484919 , 243 p.

  Koop het boek bij Uitgeverij Acco | Lees een hoofdstuk

Pagina's