Rapporten

 • 'Deradicalisering'. Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid

  Auteur(s):   Lore Colaert (red.)

  De doelstelling van dit boek is om internationaal onderzoek over gewelddadig extremisme te vertalen naar het beleid en de praktijk in Vlaanderen. Want de sleutel tot de preventie van gewelddadig extremisme ligt op lokaal vlak.

  Het Vlaams Vredesinstituut vroeg aan zeven internationale experten om het bestaande empirisch onderzoek samen te vatten. We brachten deze auteurs in het voorjaar van 2017 ook samen met praktijkdeskundigen uit Vlaanderen.

  Het resultaat van de vruchtbare dialoog vormt de basis voor de conclusies van dit boek, waarin we de bevindingen toepassen op de Vlaamse beleidsaanpak van radicalisering.

  Download hier afzonderlijke hoofdstukken.

  - 04/07/2017 - ISBN 9789078864868 , 197 p.

  download (pdf)

 • De Belgische illegale vuurwapenmarkt in beeld

  Auteur(s):   Nils Duquet & Kevin Goris

  Het rapport 'De Belgische illegale vuurwapenmarkt in beeld' onderzoekt de volgende vragen:

  - Hoe komen vuurwapens op de illegale markt terecht in België?
  - Wie verkoopt ze? En  hoe komen drugshandelaars en terroristen aan vuurwapens in ons land?
  - Welke informatiebronnen zijn er beschikbaar, en welke mogelijkheden zijn er om het zicht op de illegale markt structureel te verbeteren?

  - 23/06/2017 - ISBN 9789078864875 , 105 p.

  download (pdf)

 • Towards Europeanised arms export controls?

  Towards Europeanised arms export controls? Comparing control systems in EU Member States

  Auteur(s):   Diederik Cops, Nils Duquet, Gregory Gourdin

  Dit onderzoek focust op de regulering van internationale handel in militair materieel, zowel binnen de EU als met niet-EU-landen. In welke mate zijn de Europese regelgevende initiatieven erin geslaagd nationale systemen voor wapenexport te harmoniseren?

  - 15/06/2017 - ISBN 9789078864851 , 218 p.

  download (pdf)

 • Wapenexportcontrole in België. Gelijkenissen en verschillen

  Auteur(s):   Gregory Gourdin, Diederik Cops, Nils Duquet

  Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Parlement. De Vlaamse volksvertegenwoordigers willen in het kader van de evaluatie van het Vlaams Wapenhandeldecreet een beeld  krijgen van de diverse vergunningsstelsels in België, en de wijze waarop de Vlaamse wapenexportcontrole zich tot de andere stelsels verhoudt. Dit rapport geeft een overzicht van de wapenexportcontrole in België, en van de gelijkenissen en verschillen van de federale en regionale wetgevingen en beleidslijnen. 

  - 20/04/2017 - ISBN 9789078864844 , 88 p.

  download (pdf)

Pagina's