Adviezen

 • 27/10/2009 Advies ter bevordering van de buitenlandberichtgeving in de Vlaamse media

  Op basis van recent onderzoek naar de kwantiteit, kwaliteit en impact van buitenlandberichtgeving, licht het Vlaams Vredesinstituut in deze adviesnota de actieruimte voor het ondersteunen van berichtgeving over de internationale samenleving toe. Gezien de aantoonbare maatschappelijke meerwaarde van kwaliteitsvol buitenlands nieuws, formuleert het instituut een aantal concrete aanbevelingen om de buitenlandberichtgeving in de Vlaamse media structureel te bevorderen.

  download (pdf)
 • 07/05/2007 Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van Kroatië en de Vlaamse Regering

  Op 13 november 2006 ondertekenden de Vlaamse Regering en de Regering van Kroatië in Zagreb een Samenwerkingsakkoord. Met het oog op de principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering vroeg Geert Bourgeois, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, om het advies van het Vlaams Vredesinstituut over het samenwerkingsakkoord. Het vredesinstituut ondersteunt het akkoord en gelooft dat de uitwisseling van expertise en de samenwerking in verscheidene domeinen waardevolle kansen biedt voor beide partners.

  download (pdf)
 • 26/06/2006 Vlaams beleid en VN-resolutie 1325 inzake vrouwen, vrede en veiligheid

  Nota in antwoord op de vraag van het Vlaams Parlement (Parl. St. Vl. Parl. ,2004-05, nr. 68/5) "om een algemene stand van zaken te maken over de manier waarop het Vlaamse beleid uitvoering geeft en kan geven aan resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad en tevens na te gaan wat de lacunes en obstakels zijn voor de uitvoering ervan en hoe die kunnen worden verholpen".

  download (pdf)

Pagina's