Boeken

 • Omgaan met Controverse en Polarisatie in de klas

  Auteur(s):   Maarten van Alstein

  Discussies over politiek en samenleving raken vandaag snel verhit. Tegenstellingen worden scherper gesteld. Dat is ook zo in de klas en op school. Leraren en directies worden voor stevige uitdagingen geplaatst. Hoe reageren op heftige of hatelijke uitspraken? Hoe lesgeven over gevoelige thema’s in het leerplan? Hoe polarisatie ontmijnen? Hoe gesprekken over controversiële onderwerpen vorm geven zonder dat de klas opvliegt?

  Het boek Omgaan met controverse en polarisatie in de klas zoekt antwoorden op deze vragen. Voortbouwend op inzichten uit de internationale wetenschappelijke literatuur, praktische handelingsschema’s van ervaren dialoogtrainers én concrete ervaringen uit de klaspraktijk, biedt het een pedagogisch kader om in de klas en op school om te gaan met controverse en polarisatie.

  Pedagogisch begeleiders, leraren, directies, lerarenopleiders en educatief medewerkers van vormingsorganisaties vinden in het boek richtingwijzers en tips over het aangaan van moeilijke gesprekken en het bewerkstelligen van een open en democratisch gespreksklimaat.

  Naast dit boek zijn er ook informatiefiches en een infographic beschikbaar.

  Contacteer ons voor meer informatie, of bestel het boek hier.

  U kan ook onze lesmaterialen downloaden

  Infographic

  Infofiche 1 Reageren op confronterende uitspraken

  Infofiche 2 Controversiële onderwerpen in het leerplan

  Infofiche 3 Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen

   

  - 21/09/2018 - ISBN 9789463371544 , 200 p.

 • Vroeger gaat niet over. Herinneringseducatie als pedagogische praktijk

  Auteur(s):   Marjan Verplancke, Ann Dejaeghere, Simon Schepers, Maarten Van Alstein

  Dagelijks trekken opiniemakers parallellen tussen toen en nu. Maar kan je wel leren uit het verleden? En als je dat zou proberen, waarop moet je dan letten?

  Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie heeft samen met het Vlaams Vredesinstituut en Kazerne Dossin een boek samengesteld over dit soort vragen. Historici, didactici en praktijkdeskundigen leveren een bijdrage.

  Het is een boek vol inspiratie, verhelderend, diepgravend, vol praktijkvoorbeelden en didactische suggesties. Het inspireert om integer en kritisch om te gaan met de veelgehoorde opdracht ‘leren uit het verleden’. Verschillende ‘dragers van herinneringen’ komen aan bod: getuigenissen, herinneringsplaatsen, re-enactments, stripverhalen, games, ...

  Het boek is uitgegeven bij LannooCampus

  - 05/05/2017 - ISBN 9789401428309 , 240 p.

 • 14-18 van dichtbij. Inspiratiegids voor lokale projecten over de Grote Oorlog

  Auteur(s):   Giselle Nath & Maarten Van Alstein

  De honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in 2014-2018 zal ook lokaal niet onopgemerkt voorbijgaan. Tientallen steden en gemeenten maken zich klaar om hun oorlogsverleden uit te pluizen en te presenteren. Maar wat valt er eigenlijk te herdenken? Wat weten we over dat vreemde conflict in onze achtertuin? Hoe vertalen we een bezettingsgeschiedenis naar projecten voor een breed publiek?

  De inspiratiegids '14-18 van dichtbij' is geen klassiek geschiedenisboek over bezet België, maar nodigt de lezer uit om zelf creatief aan de slag te gaan met het lokale oorlogsverleden. Het brengt prikkelende vragen en methodes van de academische geschiedschrijving naar het brede publiek. Zo kunnen cultuurbeleidscoördinatoren, leerkrachten, erfgoedwerkers en al wie geïnteresseerd is in het vaak exotische lokale verleden, zelfstandig het traject afleggen van idee naar tentoonstelling, van archiefvondst naar toeristische wandelroute.

  Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Acco via deze link.

  Leuven - 06/11/2012 - ISBN 9789033489747 , 235 p.

  Koop het boek bij Uitgeverij Acco | Lees een hoofdstuk

 • Jongeren en geweld

  Auteur(s):   Evi Verdonck, Diederik Cops, Stefaan Pleysier en Johan Put

  In het boek 'Jongeren en geweld' brengen onderzoekers van de K.U.Leuven in opdracht van het Vlaams Vredesinstituut alle recente gegevens samen die in Vlaanderen beschikbaar zijn over jongerengeweld. Naast een kritische kijk op dit bestaande cijfermateriaal, worden ook nieuwe diepgravende analyses uitgevoerd op cijfers van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) en de Veiligheidsmonitor. Dit kwantitatief luik schetst een beeld van de omvang, aard en evolutie van de problematiek. Bovendien worden ook de resultaten van nieuw kwalitatief onderzoek naar de attitudes en perceptie van jongeren zelf verwerkt. Dit boek is te verkrijgen via de website van Acco.

  Brussel - 26/05/2011 - ISBN 9789033484896 , 246 p.

  Koop het boek bij Uitgeverij Acco | Lees een hoofdstuk