Rapporten

 • Ingehaald door het heden? Een kanttekening bij de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen.

  Auteur(s):   Maaren Van Alstein

  Ingehaald door het heden? Een kanttekening bij de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen.

  - 13/11/2018 , 12 p.

  download (pdf)

 • 'Deradicalisering'. Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid

  Auteur(s):   Lore Colaert (red.)

  De doelstelling van dit boek is om internationaal onderzoek over gewelddadig extremisme te vertalen naar het beleid en de praktijk in Vlaanderen. Want de sleutel tot de preventie van gewelddadig extremisme ligt op lokaal vlak.

  Het Vlaams Vredesinstituut vroeg aan zeven internationale experten om het bestaande empirisch onderzoek samen te vatten. We brachten deze auteurs in het voorjaar van 2017 ook samen met praktijkdeskundigen uit Vlaanderen.

  Het resultaat van de vruchtbare dialoog vormt de basis voor de conclusies van dit boek, waarin we de bevindingen toepassen op de Vlaamse beleidsaanpak van radicalisering.

  Download hier afzonderlijke hoofdstukken.

  - 04/07/2017 - ISBN 9789078864868 , 197 p.

  download (pdf)

 • De IJzertoren als memoriaal van de Vlaamse ontvoogding en vrede

  Auteur(s):   Maarten Van Alstein

  Brussel - 04/07/2016 - ISBN 9789078864790 , 134 p.

  download (pdf)

 • Vredesopbouw en conflictpreventie in het Vlaamse buitenlandbeleid

  Auteur(s):   Didier Verbruggen

  Brussel - 09/09/2015 - ISBN 9789078864769 , 117 p.

  download (pdf)

Pagina's