Rapporten

 • Rapport Vlaanderen en nucleaire non-proliferatie

  Auteur(s):   Diederik Cops

   

  Op vraag van de voorzitter van het Vlaams Parlement voerde het Vredesinstituut een onderzoek naar de controle op de export van nucleaire producten in Vlaanderen. Op 19 februari 2019 stelt onderzoeker Diederik Cops het rapport en advies voor in de Commissie Buitenlands Beleid.

  Het Vlaams Vredesinstituut adviseert de nieuwe regering dringend werk te maken van goede afspraken met de FOD Energie en de Douane. Voorts raden we aan om de publieke rapportage over de uitvoer van nucleaire producten uit te breiden.

  Brussels - 19/02/2019 - ISBN 9789078864943 , 80 p.

  download (pdf)

 • Policy brief 'Versterking van de wapenuitvoercontroles door betere informatie-uitwisseling'

  Auteur(s):   Diederik Cops

  Het Vlaams Vredesinstituut lanceert een nieuw publicatieformaat: onze eerste beleidsbrief. In deze beleidsinstructies wil het instituut een diepgaande en grondige analyse combineren met een reeks specifieke aanbevelingen om de bevindingen en conclusies van deze analyse aan te pakken.

  In de nieuwe beleidsbrief getiteld 'versterking van EU-wapenuitvoercontroles door betere informatie-uitwisseling' bespreekt Diederik Cops, onderzoeker aan het Vlaams Vredesinstituut, een aantal specifieke initiatieven die genomen moeten worden in het kader van de huidige evaluatie van de implementatie en de uitvoering van de doelstellingen van het gemeenschappelijk standpunt van de EU over wapenuitvoer. In deze beleidsbrief beschrijven en contextualiseren we dit beoordelingsproces eerst. In een tweede stap worden specifieke suggesties en aanbevelingen geformuleerd om de uitwisseling van informatie over wapenexporten te versterken, zowel in openbare rapportage-instrumenten als tussen lidstaten.

  Brussels - 21/11/2018 , 10 p.

  download (pdf)

 • Een schot in de roos?

  Een schot in de roos? Uitdagingen inzake de regulering van de schietsport in Vlaanderen

  Auteur(s):   Nils Duquet

  Cijfers van het Centraal Wapenregister tonen aan dat momenteel 107.000 à 146.000 geregistreerde vuurwapens in handen zijn van de tienduizenden Vlaamse beoefenaars van de schietsport. Na de terroristische aanslagen is de interesse in schietsport sterk gestegen. Op vraag van de Voorzitter van het Vlaams Parlement heeft het Vlaams Vredesinstituut de regulering van de schietsport geëvalueerd. Het Vredesinstituut concludeert dat de regulerende stelsels voor de schietsport in het licht van bestaande veiligheidsrisico’s best aangepast worden.

  Brussel - 08/11/2018 - ISBN 9789078864936 , 99 p.

  download (pdf)

 • SIPRI Yearbook 2018 - Samenvatting in het Nederlands

  Auteur(s):   SIPRI

  Het SIPRI Yearbook is een toonaangevende en onafhankelijke bron van gegevens en analyses over bewapening, ontwapening en internationale veiligheid. Dit boekje is een samenvatting van de 49ste uitgave.

  Brussel - 06/09/2018 , 28 p.

  download (pdf)

Pagina's