Rapporten

 • Towards Europeanised arms export controls?

  Towards Europeanised arms export controls? Comparing control systems in EU Member States

  Auteur(s):   Diederik Cops, Nils Duquet, Gregory Gourdin

  Dit onderzoek focust op de regulering van internationale handel in militair materieel, zowel binnen de EU als met niet-EU-landen. In welke mate zijn de Europese regelgevende initiatieven erin geslaagd nationale systemen voor wapenexport te harmoniseren?

  - 15/06/2017 - ISBN 9789078864851 , 218 p.

  download (pdf)

 • Wapenexportcontrole in België. Gelijkenissen en verschillen

  Auteur(s):   Gregory Gourdin, Diederik Cops, Nils Duquet

  Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Parlement. De Vlaamse volksvertegenwoordigers willen in het kader van de evaluatie van het Vlaams Wapenhandeldecreet een beeld  krijgen van de diverse vergunningsstelsels in België, en de wijze waarop de Vlaamse wapenexportcontrole zich tot de andere stelsels verhoudt. Dit rapport geeft een overzicht van de wapenexportcontrole in België, en van de gelijkenissen en verschillen van de federale en regionale wetgevingen en beleidslijnen. 

  - 20/04/2017 - ISBN 9789078864844 , 88 p.

  download (pdf)

 • Vlaamse wapenexportcontrole in Europa

  Vlaamse wapenexportcontrole in Europa. Het complexe vraagstuk van Europese harmonisering

  Auteur(s):   Diederik Cops, Nils Duquet, Gregory Gourdin

  Op 10 januari 2017 stelde het Vlaams Vredesinstituut dit nieuwe rapport voor in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement. (Lees hier het verslag)

  In het onderzoek gaat het Vredesinstituut na: heeft de Europese regelgeving geleid tot geharmoniseerde regelgeving en beleid voor wapenexportcontrole bij de EU-lidstaten? Hoe beoordelen verschillende Vlaamse stakeholders de haalbaarheid en wenselijkheid van bestaande praktijken uit andere Europese landen?

  In november 2015 gaf de commissie Buitenlands beleid van het Vlaams Parlement aan het Vlaams Vredesinstituut de opdracht om een benchmarkstudie uit te voeren naar de regelgeving en het beleid inzake wapenexportcontrole in Europa.
  Het resultaat is het onderzoeksrapport 'Vlaamse wapenexportcontrole in Europa: het complexe vraagstuk van Europese harmonisering'. Het gaat vergezeld van een advies van de Raad van Bestuur van het Vredesinstituut over 'bestaande goede praktijken inzake de regelgeving en het vergunningsbeleid voor handel in militair materieel vanuit EU-lidstaten'.

  Brussel - 10/01/2017 - ISBN 9789078864837 , 166 p.

  download (pdf)

 • cover Sipri Yearbook 2016 samenvatting

  SIPRI Yearbook 2016 - Samenvatting in het Nederlands

  Auteur(s):   SIPRI

  Het SIPRI Yearbook is een toonaangevende en onafhankelijke bron van gegevens en analyses over bewapening, ontwapening en internationale veiligheid. Dit boekje is een samenvatting van de 47ste uitgave, met een toelichting bij de ontwikkelingen in 2015.

  - 22/11/2016 , 28 p.

  download (pdf)

Pagina's