Vuurwapens: handel, bezit en gebruik

Met 'Vuurwapens: handel, bezit en gebruik' schreven auteurs Nils Duquet en Maarten Van Alstein een boek dat voor het eerst in België alle activiteiten met vuurwapens omvattend in kaart brengt, de wapenwet evalueert, het maatschappelijk draagvlak onderzoekt, en de relatie met mortaliteit verkent. Het boek 'Vuurwapens: handel, bezit en gebruik' is te verkrijgen via de website van Acco.

Hoofdstukken