Stageplaatsen

Het Vlaams Vredesinstituut biedt stageplaatsen aan voor laatstejaarsstudenten en pas afgestudeerden in het domein van internationale betrekkingen, geschiedenis, politieke wetenschappen, conflict studies en aanverwante vakgebieden.

Studenten met een interesse in, en voorkennis van, polarisering, gewelddadig extremisme, of wapenhandel en ‑gebruik komen in aanmerking voor deze stages.

Het Vlaams Vredesinstituut biedt zowel onderzoeksstages aan als stages gericht op communicatie- en publiekswerking.

Beide types stages lopen drie maanden. Geef bij je kandidaatstelling aan of je in aanmerking wilt komen voor:

 1. een onderzoeksstage rond geweld en conflict in de samenleving,
 2. een onderzoeksstage rond wapenhandel en –gebruik
 3. een communicatiestage.

Wat bieden we?

 • Je werkt mee aan een onderzoeksopdracht in een van onze twee werkterreinen: ‘Wapenhandel en –gebruik’ of ‘Omgaan met conflict en geweld in de samenleving’
 • Of je ondersteunt ons in de communicatietaken van het instituut: onderzoeksresultaten bekendmaken en belanghebbenden engageren via de verschillende communicatiekanalen van het instituut.

En verder:

 • persoonlijke begeleiding
 • kantoorruimte en gebruik kantoormateriaal
 • toegang tot een uitgebreide bibliotheekcollectie
 • een kennismaking met de eigen dynamiek van een onafhankelijk onderzoeksinstituut in een politieke omgeving

We hebben drie stageperiodes:

 • Stage in januari-maart: dien je kandidatuur in vóór 1 november van het voorgaande jaar
 • Stage in april-juni: dien je kandidatuur in vóór 20 januari 
 • Stage in oktober-december: dien je kandidatuur in vóór 1 juli 

Hoe kandideren?

Mail de volgende documenten naar vredesinstituut(at)vlaamsparlement.be:

 • een motivatiebrief
 • je CV
 • referenties

Je krijgt ten laatste tien werkdagen na de deadline een bericht. 

Wordt je kandidatuur in overweging genomen, dan krijg je kort daarna een uitnodiging voor een gesprek en/of toegepaste proef.

Op basis daarvan wordt een definitieve beslissing genomen en meegedeeld aan de kandidaten.